Calendari de matrícula per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

3 abril, 2018

➡1r període de matrícula: del 23 de març al 9 d’abril de 2018

La inscripció serà telemàtica, únicament, en l’enllaç següent: www.jqcv.gva.es

Calendari de les proves:
–> 9 de juny: proves A2 i C1 (1a. jornada), a les 9 hores; certificat de llenguatge administratiu, a les 9.30 hores.
–> 16 de juny: prova B1, a les 9 hores; certificat de llenguatge als mitjans de comunicació, a les 9.30 hores.
–> 30 de juny: prova C1 (2a. jornada), horari per determinar; certificat de correcció de textos, a les 9.30 hores.

2n. període de matrícula: de l’1 al 15 de setembre de 2018

La inscripció serà telemàtica, únicament, en l’enllaç següent: www.jqcv.gva.es

Calendari de les proves:

–> 27 d’octubre: prova C2 (1a. jornada), a les 9.00 hores.
–> 3 de novembre: prova B2, a les 9.00 hores.
–> 10 de novembre: prova C2 (2a. jornada), horari per determinar.

Taxes:
–> nivell A2: 15,20 euros
–> nivells B1 i B2: 20,40 euros per cada nivell.
–> nivells C1 i C2: 25,50 euros per a cada nivell.
–> proves de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos): 27,54 euros per a cada nivell.

Altres entitats de certificació homologades:


– Escola Oficial d’Idiomes (EOI):
www.eoi.gva.es
Període de matrícula: del 26 de febrer al 20 de març de 2018
– Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (cieaCOVA):
www.cieacova.com
Període de matrícula: del 16 d’abril al 4 de maig de 2018

Més informació en www.jqcv.gva.es, i en els fullets informatius que hi annexem.

Category: EDUCACIÓN, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA